Ogorec: „REFLEKSIJE PROMIJENJENE GEOPOLITIČKE SITUACIJE NA NACIONALNU SIGURNOST REPUBLIKE HRVATSKE“

U multimedijskoj dvorani Hrvatskog generalskog zbora, u utorak 21. ožujka, s početkom u 18.00 sati održano je izlaganje brigadira dr. sc. Marinka Ogoreca, prof. v. š. i višeg znan. sur. na temu „Refleksije promijenjene geopolitičke situacije na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske“. Nakon izlaganja uslijedila je vrlo dinamična i konstruktivna rasprava u trajanju od gotovo dva sata.

Upravo je koncepcija samog izlaganja omogućila toliko plodnu raspravu s raznih gledišta na suvremenu geopolitičku situaciju, zbog toga što je izlagač svoju prezentaciju formulirao kao kronologiju uzročno-posljedičnih događanja i procesa koji su tijekom vremena doveli do promijenjene geopolitičke situacije, namjerno se suzdržavajući donošenja zaključaka ili davanja vlastitih vrijednosnih sudova. Izlagač je prezentaciju započeo raspadom SSSR-a, smatrajući taj događaj neupitnim za aktiviranje niza procesa koji su doveli do globalnih političkih „tektonskih potresa“ koji nisu završeni niti u današnjim danima. Kroz razmjerno jednostavan prikaz logičkih procesa koji su oblikovali novu paradigmu međunarodnih odnosa, te novo (još uvijek nedovršeno) restrukturiranje međunarodne zajednice moglo se jasno razaznati daljnje moguće procese u nastavku redefiniranja međunarodnih odnosa i gdje je u tom kontekstu mjesto i uloga Republike Hrvatske. Nakon opsežne rasprave, zaključeno je kako se ovako koncipirana izlaganja i dalje trebaju realizirati kao sastavni dio aktivnosti Hrvatskog generalskog zbora, čime se u određenoj mjeri i na odgovarajući način može utjecati na implementaciju temeljnih strateških odrednica u procesu najvišeg sustava upravljanja u Republici Hrvatskoj.

 

"Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što."

 

 

 

  

Udruga je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.