Međunarodna suradnja HGZ - MORiS

Izaslanstvo Hrvatskog generalskog zbora je u Sloveniji posjetilo 26.listopada 2018. godine Društvo MORiS Kočevska Reka. Domaćin bilateralnoga susreta, pored predsjednika Društva MORiS gen. Antona Krkovića činili su generalni tajnik g. Uroš Novak, slovenski političar i diplomat g. Alojz Peterle, direktor slovenske TV NOVA g. Damjan Damjanović i drugi predstavnici društvenog života Republike Slovenije. Društvo MORiS čine vojni veterani nastali kao reakcija na razoružanu Teritorijalnu obranu Republike Slovenije i njeguje tradiciju specijalna brigada MORiS koja je osnovana 17.12.1990. i imala veliki doprinos u Slovenskom ratu. Predsjednik HGZ gz. Pavao Miljavac zahvalio se na pozivu, čestitao je domaćinu dan osamostaljenja Republike Slovenije i uputio poziv Društvu MORIS da posjeti HGZ u Zagrebu. 

Foto: HGZ-R.D.

 

 

"Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što."

 

 

 

  

Udruga je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.